Podgląd treści WWW (JSR 286)

AutoCAD - Poziom I

czas trwania: 30 godzin lekcyjnych

cena: 1500 zł (brutto)

cena w ramach Akademii AutoCAD: 1300 zł (brutto)

Terminarz szkoleń

Cel szkolenia:

AutoCAD to program należący do grupy programów komputerowego wspomagania projektowania. Stanowi on doskonałe środowisko graficzne oferujące: możliwość tworzenia dowolnych obiektów geometrycznych, zaawansowane komendy edycyjne oraz wielorakie narzędzia obróbki i podglądu grafiki.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wykorzystaniem programu AutoCAD na poziomie podstawowym.

Zakres szkolenia:

 • Wprowadzenie do pracy z programem: uruchamianie i zamykanie programu; interfejs i komunikacja użytkownika z programem; zarządzanie plikami rysunków.
 • Wyświetlanie rysunku: powiększanie i pomniejszanie widoku ekranu; przesuwanie widoku na ekranie; zapisywanie i wywoływanie widoków
 • Ustawienia rysunku: tworzenie nowego rysunku standardowego i otwartego na szablonie; wykorzystywanie kreatora do tworzenia nowego rysunku
 • Współrzędne i podstawowe narzędzia rysunkowe: współrzędne bezwzględne; kartezjańskie i biegunowe współrzędne względne; punkty charakterystyczne obiektów i ich wykorzystywanie; odległości kierunkowe z wykorzystaniem trybu ortogonalnego biegunów
 • Tworzenie geometrii dwuwymiarowej: rysowanie obiektów liniowych, tworzenie krzywych krzywych: okręgów, łuków i elips; obiekty wielosegmentowe – polilinie; tworzenie i wykorzystywanie punktów
 • Modyfikowanie geometrii dwuwymiarowej: podstawowe narzędzia wyboru obiektów; wymazywanie obiektów; przesuwanie i kopiowanie; skalowanie i obracanie; praca z uchwytami obiektów
 • Zarządzanie cechami obiektów: wprowadzanie do warstw; i zarządzanie cechami obiektów i warstw; wczytywanie i zarządzanie rodzajami linii; szerokości linii
 • Techniki konstrukcyjne: odsuwanie i kopiowanie równoległe obiektów; ucinanie i wydłużanie; zaokrąglanie i fazowanie narożników; tworzenie tablicy obiektów; kopiowanie lustrzane; rozciąganie obiektów
 • Obiekty tekstowe i ich style: teksty jednowierszowe; tworzenie i modyfikacja styli tekstowych; podst. tekstów wielowierszowych; edycja tekstów; wyrównywanie wstawianych i modyfikowanych tekstów; znaki specjalne i ich kody; obiekty tekstowe a skala wydruku
 • Wprowadzenie do wymiarowania: wymiarowanie odległości; wymiarowanie kątów; wymiary dla okręgów i łuków; odnośniki z opisami; tworzenie styli wymiarowania; wymiarowanie a skala wydruku
 • Kreskowanie: rodzaje i typy kreskowania; określanie obwiedni kreskowania; modyfikowanie kreskowania i kopiowanie jego cech
 • Wprowadzenie do wydruku: wybór urządzenia drukującego i formatu strony; ustawienia obszaru wydruku; skala standardowa i skala użytkownika; wprowadzenie do styli wydruku.

Odbiorcy:

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych tworzeniem projektów w programie AutoCAD.
Od uczestników wymagana jest znajomość obsługi komputera.

Informacje i zapisy: 85 74 89 155

Podgląd treści WWW (JSR 286)
Proponowane społeczności 
Najbliższe szkolenia page
Podgląd treści WWW (JSR 286)
 • wtorek, 7 lipca 2015 Autoryzowany kurs AutoCAD w atrakcyjnej cenie! - Zapraszamy do skorzystania z naszej promocji AutoCada.
 • wtorek, 23 czerwca 2015 Newsletter 42/2015 - 18 czerwca w Parku Naukowo - Technologicznym Polska - Wschód w Suwałkach odbyła się konferencja zatytułowana „Cyfryzacja - trampoliną rozwoju”. Tematyką, która zdominowała to organizowane przez Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej spotkanie były nowoczesne rozwiązania informatyczne wdrażane zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i jednostki samorządu terytorialnego.
 • wtorek, 23 czerwca 2015 Informatyczne wsparcie prac badawczo-rozwojowych - Nowoczesne rozwiązania oparte na oprogramowaniu jednego z najstarszych koncernów informatycznych, IBM – to tematyka, która zdecydowanie dominowała podczas organizowanego przez Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej seminarium pt.„Informatyczne wsparcie prac badawczo-rozwojowych”. Spotkanie odbyło się 24 czerwca w siedzibie firmy T-Matic Grupa Computer Plus w Białymstoku.