Podgląd treści WWW (JSR 286)
Podgląd treści WWW (JSR 286)

Biuro Klastra

Biuro Północno–Wschodniego Klastra Edukacji Cyfrowej jest centralnym ogniwem w strukturach organizacyjnych Klastra. 

Do głównych zadań biura należy:

 • planowanie i realizacja prac badawczych i analitycznych związanych z popytem na usługi edukacji cyfrowej
 • współpraca nad tworzeniem i realizacją strategii marketingowej Klastra
 • współpraca z członkami Klastra w obszarze promocji, marketingu i sprzedaży, gromadzenie, stała weryfikacja i aktualizacja informacji w zakresie podaży i popytu na usługi cyfrowe
 • tworzenie i promowanie wspólnej marki Północno–Wschodniego Klastra Edukacji Cyfrowej, jego uczestników, produktów oraz świadczonych usług
 • prowadzenie wieloaspektowej kampanii promocyjnych, organizacja imprez promujących Klaster, idee klasteringu, sporządzanie raportów i sprawozdań do prezentowania na spotkaniach członków Klastra, Zarządu Parku Naukowo–Technologicznego Polska–Wschód w Suwałkach Sp. z o.o., Instytucji zarządzającej Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej i innych ciał nadzorujących działalność Klastra oraz inne działania wynikające z harmonogramu rzeczowo–finansowego projektu, strategii rozwoju i strategii marketingowej Klastra
 • przygotowywanie i organizacja konferencji, seminariów i spotkań poświęconych zagadnieniom edukacji cyfrowej, adresowanych do grup potencjalnych klientów, partnerów i członków Klastra
 • współpraca w zakresie tworzenia treści promocyjnych i marketingowych w postaci ulotek, i tablic informacyjnych oraz wortalu edukacji cyfrowej.
 •  
Podgląd treści WWW (JSR 286)
 • wtorek, 7 lipca 2015 Autoryzowany kurs AutoCAD w atrakcyjnej cenie! - Zapraszamy do skorzystania z naszej promocji AutoCada.
 • wtorek, 23 czerwca 2015 Newsletter 42/2015 - 18 czerwca w Parku Naukowo - Technologicznym Polska - Wschód w Suwałkach odbyła się konferencja zatytułowana „Cyfryzacja - trampoliną rozwoju”. Tematyką, która zdominowała to organizowane przez Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej spotkanie były nowoczesne rozwiązania informatyczne wdrażane zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i jednostki samorządu terytorialnego.
 • wtorek, 23 czerwca 2015 Informatyczne wsparcie prac badawczo-rozwojowych - Nowoczesne rozwiązania oparte na oprogramowaniu jednego z najstarszych koncernów informatycznych, IBM – to tematyka, która zdecydowanie dominowała podczas organizowanego przez Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej seminarium pt.„Informatyczne wsparcie prac badawczo-rozwojowych”. Spotkanie odbyło się 24 czerwca w siedzibie firmy T-Matic Grupa Computer Plus w Białymstoku.
Najbliższe szkolenia page